Taşınmaz Mal Modülümüz

Taşınmaz Mal Modülümüz

EŞKOM Taşınmaz Mal Modülü ile nakde dönüştürülebilecek taşınmazlarınızı keşfedin…

Taşınmaz Takip Modülü, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Kiraya verilen taşınmazların, kiralık alınan taşınmazların, tahsis verilen taşınmazların, tahsis alınan taşınmazların takibi yapılır. Taşınmaz kayıtları ile ilgili her türlü belge ve resimler arşivlenebilir. Taşınmazlar üzerinde yapılan değer arttırıcı işlemler ve yeniden değerleme tutarlarının takibi yapılır. Taşınmazlar ile ilgili amortismanların takibi yapılır.İstenildiğinde, taşınmazla ilgili tüm kayıtlara arşivleri karıştırmadan anında ulaşılabilir.   Taşınmazlar ile ilgili dava durumlarının takibi yapılır. Satılan taşınmazlarla ilgili kayıtlar tutulur.Tevhid ve ifraz işlemleri yapılır. Taşınmazla ilgili geçmiş kayıtlar görülebilir. (hangi kayıttan geldi, hangi kayda gitti gibi.) Harita ile entegre çalışır, harita üzerinden kurum taşınmazları takip edilebilir. Tahsis ve kira erken uyarı sistemi mevcuttur. Tahsis süresinin dolması veya kira kontratının süresinin dolması durumunda sistem istenilen kritere göre kullanıcıyı uyarır. Değer arttırıcı işlemlerin takibi sayesinde, kurumun mevcut taşınmazlarına geçmişten bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının tamamının takip edilmesi sağlanabilmektedir.

Taşınmazlar üzerinde yapılan değer arttırıcı işlemler ve yeniden değerleme tutarlarının takibi yapılır.


Taşınmaz Oluşturma İşlemi