İnsan Kaynakları Modülümüz

Personel Takip Modülümüz


İnsan Kaynakları Modülü ile personeli yönetmek daha kolay. Personel özlük işleri takipleri yapılır; hizmet belgeleri, nakil işlemleri, ödül-ceza işlemleri, mal bildirim bilgileri, aile bilgileri, izin-terfi işlemleri takip edilir. Bu işlemlerle ilgili tüm yasal raporlamalar yapılır. Yıllık izin bilgileri ve mazeret izinleri sistem tarafından takip edilir, varsa geçmişten kullanılmayan izinler sistem tarafından otomatik olarak takip edilir. Sağlık belgesi, vizite, diş sevki gibi işlemler sistem tarafından otomatik olarak hazırlanır.

Aile ve kimlik bilgileri otomatik olarak nüfus ve vatandaşlık işlerinden güncellenir, aile ve çocuk yardımları buna göre hesaplanır. Memur maaşları, sözleşmeli personel ücretleri, işçi ücretleri, belediye başkan maaşı, encümen meclis huzur hakları, vekalet ücretleri, öğrenci ücretleri, asgari geçim indirim bordroları sistem tarafından yasalarda belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve ilgili raporlar sistem tarafından otomatik oluşturulur. Maaşlarda yapılan değişiklikler (memur katsayıları, taban-tavan) gibi sabit parametreler otomatik güncelleştirilir.

Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili sosyal güvenlik kurumu kesintileri otomatik olarak kuruma gönderilir. Bütçe hazırlama dönemlerinde personel giderleri dolu ve boş kadrolar olarak hazırlık bütçeleri sistem tarafından tüm gerekçeleri ile birlikte otomatik hazırlanır. İşten ayrılma ve işe giriş bildirgeleri sistem tarafından oluşturulur.

İşten çıkartılan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, emekli olan işçilerin emekli ikramiyeleri hesaplanır. Personelde yapılan maaş ve ücret tahakkukları birim bazında otomatik olarak muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme sonrasında tahakkuklarla oynanmaması için sistem tarafından otomatik kilitlenir, böylelikle personel tahakkuk ve muhasebe kayıtları arasında olası tutarsızlıklara müsaade edilmez.

Elektronik Belge ve Döküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır, personelle ilgili tüm arşiv bilgisine ulaşılabilir. Personelle ilgili tüm hakkediş ve kesinti raporları aylık ve yıllık raporlanabilir.