e-Belediye Uygulamalarimiz

e-Belediye Modülü


Eşkom - E-Belediye Modülü ile 7/24 kesintisiz hizmet…
E-Belediye (İnteraktif Belediyecilik) , temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımına daha açık bir yapılanmayı ifade eder. Daha açık bir ifadeyle belediyenin yerinde vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda internet üzerinden online olarak sunmasıdır.


EŞKOM E-Belediye Modülünün “Belediye ve Vatandaş" Açısından Avantajları

   Hizmetlerin sağlanmasında etkinlik ve verimlilik,


  Vergi adaletinin sağlanması,


  Performans ölçümü,


  Modernleşme ve reform aracı,


  Bilgiye dayalı karar verme mekanizmalarının gelişimi,


  Çevreye duyarlılık,

  Daha kaliteli hizmet,


  Vatandaş odaklı hizmet,


  7 Gün 24 Saat hizmet,


  Hizmetlerin üretilmesine katılım imkanı,


  Daha saydam ve hesap sorulabilir yönetim,


  Bürokratik engellerin ortadan kalkması,


  Zamandan tasarruf,

EŞKOM E-Belediye uygulaması ile sunulan hizmetler;

   Beyan sorgulama,


  Su okuma bilgileri sorgulama,


  Tahakkuk sorgulama,


  Borç sorgulama ve ödeme,


  Arsa, cadde, sokak rayiç değerleri sorgulama,


  Bina, inşaat maliyet değerleri sorgulama,


  Çevre Temizlik Vergisi tarife sorgulama,


  Arazi değerleri sorgulama,


  Sicil sorgulama,


  Evlenme başvuru işlemleri,


  İşyeri Ruhsatı başvuru ve başvuru takibi,


  İstek, şikayet, öneri başvuruları ve başvuru takibi,


  Encümen, Meclis Kararları takibi,


  Çözüm Masası ile tam entegrasyon,


  Bina aşınma oranları sorgulama,


  Tahsilat sorgulama,