Gelirler Modülümüz

Gelirler Modülümüz


Eşkom Gelirler Modülü ile gelirlerinizi kontrol altına alın, gelir kayıplarından kurtulun...
Gelirler Modülü Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerine inşa edilmiş, 213, 6183, 3505, 4734, 5393 sayılı yasalar ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre hazırlanmıştır. Belediyeye gelir kaydedilecek tüm gelir kalemlerini ve işlemlerini kapsamaktadır.

Gelirler Modülü İçeriği

  Ortak Sicil ve Kimlik Bilgileri,


  Tahakkuk & Tahsilat,


  Emlak Vergisi,


  Çevre Temizlik Vergisi,


  İlan-Reklam Vergisi,


  İçme Suyu ve Abonelik İşlemleri,


  Sulama Suyu,


  Eğlence Vergisi,


  Genel Tahakkuk Gelirleri(Diğer Gelirler),

  İmar Harçları,


  Haberleşme Vergisi,


  Kira Gelirleri,


  Yangın Sigorta Vergisi,


  Elektrik Tüketim Vergisi


  Pazaryeri Gelirleri,


  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Gelirleri,


  İşgaliye,

  Harcamalara Katılım Payı,


  Ulaşım Gelirleri,


  Mezarlık Gelirleri,


  Jeotermal Gelirleri,


  Mezbaha Gelirleri,


  Para Cezaları,


  Otopark Gelirleri,


  Katı Atık Gelirleri,Kent Bilgi SistemiTahsilat Ekranı


Ulusal veri tabanları ile entegrasyonu sayesinde vatandaş tarafından verilen bildirimlerin doğruluğu test edilebilmektedir. Gelirler Modülü Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerine inşa edilmiştir. Adrese dayalı çalışmaktadır. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden mükelleflerin taşınmaz adreslerine bağlantısı sağlanır. Harita desteklidir. Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden haritaya bağlanılır, ilgili kayıt girilirken harita ekranı açılır ve taşınmazın konumsal verisine (cephe durumu, cadde sokak konumu) bakılır.

TUİK ruhsat verileri sayesinde bina nitelikleri ile ilgili doğruluk, UAVT adres bilgileri ile ilgili doğruluk, NVİ kimlik bilgilerinin doğruluğu, TAKBİS tapu mülkiyet bilgilerinin doğruluğu kontrol edilebilmektedir. Her türlü azaltan, artıran, satış ve terkin işlemleri otomatik yapılır. Aynı bağımsız bölüme mükerrer kayıt girilmesi engellenir. Hisse kontrolü yapılır. Bildirimlerden doğabilecek usulsüzlüklerde (geç beyan, eksik veya yanlış beyan) cezalar yasal çerçeveler içerisinde otomatik olarak uygulanır. Her türlü ön ödemeli sistemlerle entegre çalışır. Yasal çerçeveler içerisinde tüm gelirlerin taksitlendirilmesi yapılabilir. Günün de ödenmeyen taksitler otomatik olarak bozulur.

Banka, e-belediye uygulamaları ile tahsilat yapılır ve tahsilat türüne göre irsaliyeler ayrı ayrı raporlanabilir. Muhasebe ile entegre çalışır. İstenilen tarih aralıklarında tahakkuk, tahsilat, artıran, azaltan işlemleri otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Çapraz kontrol sayesinde ilan reklam beyanı verip çevre beyanı vermeyen mükellefler kontrol edilir ve vergi kayıpları engellenir. Elektronik Belge ve Döküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İstenildiğinde kayıtla ilgili arşiv bilgisine ulaşılabilir. Mükelleflerin borç ve beyan bilgileri harita üzerinden takip edilebilir. Taşınmaz tabanlı bir yazılımdır. Ruhsat bilgilerinden hareketle ana yapıda mevcut bağımsız bölümler kontrol edilerek, bildirimleri verilmemiş bağımsız bölümlerin tespiti sağlanır. Mükellefe beyana çağrı işlemleri yapılır.

SMS otomasyonu ile entegre çalışır. İstenirse SMS ile borç bildirimi, ödemelerden dolayı Teşekkür Mesajları otomatik olarak gönderilir. Alacaklarla ilgili her türlü icra takip işlemleri (ödemeye çağrı, ödeme emri, hapsen tazyik, savcılık yazısı, vb.) takip edilebilir. Mobil cihazlarla entegre çalışır; online ve offline su okuma, online tahsilat işlemleri yapılabilir.