MIS Çözümlerimiz

Tahakkuk Esaslı Muhasebe & Analitik Bütçe


Muhasebe Kayıtlarınız EŞKOM’ la Güvence Altında Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü 10.12.2003 tarihli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır.


Diğer modüller ile (Gelirler, Personel, Satınalma, Taşınırm Mal) entegre çalışır. Ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişleri otomatik hazırlanır. İller bankası ile entegre çalışır, ay sonlarında iller bankası kesintileri otomatik muhasebeleştirilir. Dönem sonu işlemleri yapılmadan istenen tarih aralığında bilanço ve diğer mali tablolar raporlanabilir. Ekonomik sınıflandırmanın her düzeyinde rapor alınabilir. Firma cari kartları, istenilen düzeyde ve hesap koduna göre raporlanabilir. Personel bütçesi tüm gerekçeleri ile birlikte program tarafından otomatik olarak hazırlanır. Sayıştaya gönderilecek tüm raporlar çok kısa bir süre içerisinde hazırlanır. Ay sonlarında Maliye Bakanlığı’na gönderilecek raporlar çok kısa bir sürede hazırlanıp Maliye Bakanlığı’nın sistemine otomatik olarak gönderilir. Elektronik belge ve döküman yönetim sistemi ile entegre çalışır, yevmiye üzerinde iken ilgili evrakın tüm arşiv bilgilerine ulaşılabilir. Üst yöneticilere sunulması gereken analiz ve istatistiklerin hazırlanması sağlanır.