KBS(Kent Bilgi Sistemi) Çözümlerimiz

KBS (Kent Bilgi Sistemi) Çözümlerimiz


Kentinizi Eşkom KBS İle yönetin, hizmet vatandaşın ayağına gitsin… Kent Bilgi Sistemi (KBS); kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, uygun yazılım ve donanımlar kullanılıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturulup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyo- kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Coğrafi Konumsal Analiz Sistemi (CKAS); belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren, sürekli ek gelir yaratan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir Coğrafi Bilgi Sistemidir (CBS).

Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Konumsal Analiz Sistemi günümüzde birbirlerinden bağımsız sistemler olarak kullanılmaktadır. Geliştirilmiş olduğumuz EŞKOM KBS uygulamasıyla aslında birbirlerinden farklı gözüken iki bilgi sisteminin de “Kent Bilgi Sistemi” çatısı altında toplanabileceği görülmüştür.

Kent Bilgi Sistemi (KBS) ; kentin tüm haritaları, mülkiyet bilgileri, imar planları, alt yapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetime destek olacak bütün bilgileri içinde barındırır.

Tüm belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayacağından, tüm birimler arasında güçlü bir koordinasyon olanağı sağlamaktadır. EŞKOM KBS’nin, belediye gelirlerini yıl bazında en az %20 oranında arttırabileceği aşikardır.

EŞKOM KBS’nin en önemli özelliklerinden birisi de elektronik belediyecilik (E-Belediye) hizmeti verebilmesidir. E-Belediye ile vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmekte, anketlere katılabilmekte, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmektedir. Özetlemek gerekirse, vatandaşlar etkin biçimde yönetime katılabilmektedirler. Sonuç olarak; bu olanaklar belediyenizin gelirlerini yukarı doğru çekerken, hizmet kalitesini arttırmakta ve vatandaşın güveni ile birlikte memnuniyet seviyesinide en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Eşkom Bilgisayar A.Ş

Aile ve kimlik bilgileri otomatik olarak nüfus ve vatandaşlık işlerinden güncellenir, aile ve çocuk yardımları buna göre hesaplanır. Memur maaşları, sözleşmeli personel ücretleri, işçi ücretleri, belediye başkan maaşı, encümen meclis huzur hakları, vekalet ücretleri, öğrenci ücretleri, asgari geçim indirim bordroları sistem tarafından yasalarda belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve ilgili raporlar sistem tarafından otomatik oluşturulur. Maaşlarda yapılan değişiklikler (memur katsayıları, taban-tavan) gibi sabit parametreler otomatik güncelleştirilir.

Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili sosyal güvenlik kurumu kesintileri otomatik olarak kuruma gönderilir. Bütçe hazırlama dönemlerinde personel giderleri dolu ve boş kadrolar olarak hazırlık bütçeleri sistem tarafından tüm gerekçeleri ile birlikte otomatik hazırlanır. İşten ayrılma ve işe giriş bildirgeleri sistem tarafından oluşturulur.

İşten çıkartılan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, emekli olan işçilerin emekli ikramiyeleri hesaplanır. Personelde yapılan maaş ve ücret tahakkukları birim bazında otomatik olarak muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme sonrasında tahakkuklarla oynanmaması için sistem tarafından otomatik kilitlenir, böylelikle personel tahakkuk ve muhasebe kayıtları arasında olası tutarsızlıklara müsaade edilmez.

Elektronik Belge ve Döküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır, personelle ilgili tüm arşiv bilgisine ulaşılabilir. Personelle ilgili tüm hakkediş ve kesinti raporları aylık ve yıllık raporlanabilir.Eşkom Bilgisayar A.Ş

Kent Bilgi Sistemi Özellikleri

 • Adrese dayalı bir sistemdir.
 • Tek sicil ile çalışır adres ve bilgi tekrarı yoktur.
 • Taşınmaz tabanlı bir sistemdir.
 • Ulusal veri tabanları (UAVT, NVİ, TAKBİS, TUİK, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, İLLER BANKASI) İle tam entegre çalışır.
 • Tüm banka formatlarına uygunluğu vardır. Her çeşit veri bankasının verdiği bilgiye uygun olarak hazırlanır.
 • Tapu entegrasyonu sayesinde emlak vergisi bildirimlerinde ekstra zaman harcamadan, bildirimler kısa zamanda, hatasız bir şekilde girilir.
 • Sicil kaydı işlemlerinde T.C. kimlik sorgusuyla siciller NVİ’ den otomatik doldurulur. İş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır.
 • Bağımsız bölümlerde ikamet eden mükelleflerin her türlü bilgisi (kimlik , sosyal güvenlik , sosyal yardım, eğitim, gelir durumu, meslek, vb) tutulur ve harita üzerinden sosyal doku analizleri yapılır.
 • Harita üzerinden taşınmazla ilgili her türlü bilgiye ( ana taşınmaz özellikleri, bağımsız bölüm özellikleri, mülk sahibi bilgisi, borç bilgisi, ikamet edenler bilgisi, çalışan bilgisi, beyan bilgisi, arşiv bilgisi, bina fotoğrafları vb.) ulaşabilme imkanı vardır.
 • Vatandaş odaklı bir sistemdir. E-Belediye uygulamaları sayesinde her türlü istek, şikayet ve öneriler takip edilir, geriye dönüşler hızlı ve kolaydır. Harita üzerinden dilek, istek ve şikayet desteği vardır.
 • Elektronik belge ve doküman yönetim sistemi ile entegre çalışır. Kayıt üzerinde iken kayıtla ilgili tüm belge ve dokümanlara ulaşma imkanı vardır.

Harita Üzerinden Sorgulama

Eşkom Bilgisayar A.Ş

3D Kent Rehberi

Eşkom Bilgisayar A.Ş

 • İlgili kayıt üzerinde iken haritaya ulaşma imkanı vardır.
 • İlgili kayıt üzerinde iken haritaya ulaşma imkanı vardır.
 • Belediyeye gelen istek ve şikayetlerin türlerine göre tematik haritalanması sağlanabilmektedir.
 • 3D şehir modellemesi ile KBS portalının yayınlanması sağlanabilmektedir.
 • Belediye sınırları içerisinde kaç binada asansör var? Coğrafi dağılımı verilerine harita üzerinden ulaşma imkanı vardır.
 • Vatandaşların sosyo-kültürel ve ekonomik dağılımlarımlarına ait tematik haritaların hazırlanması sağlanabilmektedir.
 • QR Kodlarla binaların akıllandırılabilmesi sağlanmaktadır. Vatandaşlar akıllı cep telefonları ile QR kodu okutarak yersel ve mekânsal bilgilere ulaşabilmektedir.