Satın Alma Modülümüz

Satın Alma Modülümüz


EŞKOM Satınalma Modülü ile alımlarınızı yapın, zamandan kazanın…

4734 Sayılı Kamu İhale kanunun 22. Maddesi “Doğrudan Temin Usulü” ile yapılacak alımların usul ve esaslarına göre hazırlanmış bir modüldür. Satınalmanın tüm aşamalarını kapsamaktadır. Her birim kendi birimine ait alımlarla ilgili talepte bulunabilir.

Alımı yapılacak mal veya hizmetin farklı ekonomik sınıflandırmada olması halinde aynı alım için birden fazla onay belgesi, harcama talimatı hazırlanabilir. Şablon tanımlamaları ve eski alımlardan kayıt getirme (sözleşme, şartname vb.) özelliği vardır. Zaman kaybı yaşanmadan alımlar yapılabilir.

Standart Dosya Planı’na uyumludur. Her evrakın Standart Dosya Planı Kodu seçilebilir.

Satınalma ile ilgili tüm belgeler sistem tarafından otomatik oluşturulur. Taşınır Mal ve Muhasebe-Bütçe Modülü ile entegre çalışır. İlgisine göre yapılan alım taşınırı ilgilendiriyorsa Taşınır Mal Modülü’ne, muhasebeyi ilgilendiriyorsa direk Muhasebe Modülüne kayıt gönderir. Alım aşamasında bütçe tertibi seçildiğinde ödenek kontrolü otomatik olarak yapılır.

Doğrudan temin alımlarında (22 d) bütçe tertibinin % 10 bütçe kontrolü yine sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Elektronik Belge ve Döküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İstenilmesi durumunda satınalma işlemleri elektronik imza ile yürütülebilir.


Satın Alma (Doğrudan Temin)