Taşınır Mal Modülümüz

Taşınır Mal Modülümüz

EŞKOM Taşınır Mal Modülü ile taşınırlarınızı kontrol altına alın.. Teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında veya azalışlarındaki işlemlerin kayıt altında tutulabileceği karmaşık yapıların aksine kolay ve anlaşılır bir yazılımdır. Yazılım, Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi (A) ve (B) bölümlerinde belirtilen detayları 31 Mart 2007 tarih 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğinde belirtilen doğrultuda ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Sisteminde kullanılan hesap planına uygun olarak çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Bu modülde harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarlar anılan yönetmeliğin 38’nci maddesinde belirtilen kodlama sistemine göre ayrı ayrı belirlenebilmektedir.


(TMY) Taşınır İşlem Fişi